افزایش بیش از ۸۰ درصدی تورّم دارو؛ حذف دوا و درمان از سبد مصرفی خانوارها و ورشکستگی داروخانه‌ها

دولت سیزدهم در حالی مدعی بود که با اجرای طرح «دارویار» اثرات تورمی بخش دارو و درمان را خنثی خواهد کرد که این طرح با شکست روبرو شده و تورم دارو به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. افزایش قیمت‌ها در نبود پوشش بیمه‌ی مناسب و کارآمد سبب حذف بهداشت و دوا و درمان از … ادامه خواندن افزایش بیش از ۸۰ درصدی تورّم دارو؛ حذف دوا و درمان از سبد مصرفی خانوارها و ورشکستگی داروخانه‌ها