سال آینده تورم، رکود و بیکاری افزایش و فقر گسترش می‌یابد

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه پول ملی ایران در ۳۰ سال گذشته ۶۰۰ هزار درصد بی‌ارزش شده، گفته سال آینده تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود. حسین صمصمامی اقتصاد دان و رئیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه «بهشتی» (دانشگاه ملی ایران) در گفتگو با وبسایت «دیده‌بان ایران» اعلام کرده به دلیل عدم … ادامه خواندن سال آینده تورم، رکود و بیکاری افزایش و فقر گسترش می‌یابد