هشدار رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره کمبود دارو؛ توقف تولید و توزیع داروهای بیماری SMA

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلاتی که در توزیع ارز وجود دارد گفته در صورت تداوم شرایط فعلی با کمبود دارو روبرو خواهیم شد. در حال حاضر تولید و توزیع برخی داروها مانند داروهای بیماری SMA متوقف شده است. محمد نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران روز چهارشنبه نهم اسفندماه «حال صنعت داروی … ادامه خواندن هشدار رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره کمبود دارو؛ توقف تولید و توزیع داروهای بیماری SMA