تدوین «بسته ماندگاری پرستاران» به دستور خامنه‌ای با چاشنی سرکوب و توبیخ پرستاران معترض!

وزارت بهداشت از «بسته ماندگاری پرستاران» برای جلوگیری از مهاجرت پرستاران از کشور رونمایی کرده است. پرستاران با مشکلات صنفی زیادی از جمله شیفت‌های اضافه‌کاری تحمیلی و دستمزدهای ناچیز روبرو هستند و دولت هیچ اقدامی برای حل مشکلات آنها انجام نداده است. محمدتقی جهانپور رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به مهاجرت دست‌کم … ادامه خواندن تدوین «بسته ماندگاری پرستاران» به دستور خامنه‌ای با چاشنی سرکوب و توبیخ پرستاران معترض!