بیانیه مطبوعاتی فوری: تقاضای اخراج سیدحسین موسویان از دانشگاه پرینستون

در میان نگرانی‌های فزاینده در مورد صداقت دانشگاهی و استانداردهای اخلاقی، ما، «اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران» خواستار برکناری فوری سیدحسین موسویان از سمت خود در دانشگاه پرینستون هستیم. گذشته تاریک موسویان و ارتباط او با تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر مستلزم اقدام قاطع از سوی مدیریت دانشگاه پرینستون است. توجه به … ادامه خواندن بیانیه مطبوعاتی فوری: تقاضای اخراج سیدحسین موسویان از دانشگاه پرینستون