مهاجرت پرستاران به مرز بحران رسیده است؛ ایرانیان از کشور می‌روند اما باز نمی‌گردند

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد ایرانیان در مسیر مهاجرت‌های بی‌بازگشت قرار دارند و نرخ بازگشت مهاجران به کشور به کمتر از یک درصد رسیده است. یک عضو شورای عالی نظام پزشکی نیز گفته مهاجرت پرستاران به مرز بحران رسیده است. ابوالقاسم طالبی عضو شورای عالی نظام پزشکی گفته که مهاجرت پرستاران در ایران دیگر یک … ادامه خواندن مهاجرت پرستاران به مرز بحران رسیده است؛ ایرانیان از کشور می‌روند اما باز نمی‌گردند