زمین‌خواری صدیقی و پسران؛ امضایی جعل نشده و امام جمعه تهران در دفترخانه سند انتقال زمین را امضا کرده است

حاشیه‌های زمین‌خواری امام جمعه تهران و پسرانش همچنان با خبرهای ضد و نقیض از سوی حکومت ادامه دارد. در حالی که کاظم صدیقی ادعا کرده هیچ سندی برای انتقال ملک به نام خودش و پسرانش امضا نکرده و امضای او «جعل» شده، حوزه علمیه «امام خمینی» اعلام کرده صدیقی خودش برای امضای سند انتقال مالکیت … ادامه خواندن زمین‌خواری صدیقی و پسران؛ امضایی جعل نشده و امام جمعه تهران در دفترخانه سند انتقال زمین را امضا کرده است