آزار شهروندان و زیان به واحدهای صنفی در نوروز به بهانه «رعایت نشدن شئونات اسلامی»!

«رعایت نکردن شئونات» بهانه‌ای برای پلمب واحدهای صنفی در تعطیلات نوروزی و همزمان با ماه رمضان شده است. پلمب واحدهای صنفی غذا و گردشگری زیان گسترده‌ای برای این واحدها در پرفروش‌ترین روزهای سال رقم زده و مشکلاتی نیز برای مسافران نوروزی ایجاد می‌کند. در روزهای گذشته گزارش‌های زیادی از پلمب واحدهای صنفی غذا و خوراکی … ادامه خواندن آزار شهروندان و زیان به واحدهای صنفی در نوروز به بهانه «رعایت نشدن شئونات اسلامی»!