تهدید نیمی از جمعیت ایران با فرونشست؛ افزایش مهاجرت‌های اقلیمی در داخل کشور

در روزهای گذشته همزمان با بارندگی شدید در شهرهای مختلف ایران، چند مورد فرونشست نیز گزارش شده است. در یک نمونه در مهرشهر کرج فرونشست زمین باعث بلعیده شدن  یک اتومبیل پژو ۲۰۶ شد. در نمونه دیگری بر اثر فرونشست پایه‌ی یک پل در حال احداث در مهریز یزد فروریخت و راننده لودر که بر … ادامه خواندن تهدید نیمی از جمعیت ایران با فرونشست؛ افزایش مهاجرت‌های اقلیمی در داخل کشور