شیوع سرخک در ایران؛ سوغات مهاجران و مهمانان ناخوانده از کشورهای همسایه

از ماه گذشته آمار ابتلا به بیماری سرخک در ایران رو به افزایش بوده است. مقامات وزارت بهداشت می‌گویند اصلی‌ترین علت شیوع این بیماری در کشور ورود مهاجران و مسافرانی از کشورهای همسایه است. محمدمهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درباره افزایش بیماری سرخک در کشور گفته که «موارد ابتلا به … ادامه خواندن شیوع سرخک در ایران؛ سوغات مهاجران و مهمانان ناخوانده از کشورهای همسایه