تقابل جامعه و جمهوری اسلامی در نوروز و سیزده به‌در

امسال نوروز با ماه روزه، و سیزده‌ به‌در که همیشه روزی برای شادی و سرور و رقص و پایکوبی بوده، با ۲۱ رمضان مصادف شد. سیزده‌ به‌در از آیین‌های کهن ایرانیان و روزی است که جمهوری اسلامی از به‌ کار بردن نام آن خودداری می‌کند و  آن را «روز طبیعت» نامیده است. روز یکشنبه ۱۲ … ادامه خواندن تقابل جامعه و جمهوری اسلامی در نوروز و سیزده به‌در