۲۶ آوریل ۲۰۲۴؛ تظاهرات برای اخراج سیدحسین موسویان از دانشگاه پرینستون (نیوجرسی / آمریکا)

به اعتراض بزرگ علیه سیدحسین موسویان سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان که اکنون در دانشگاه پرینستون مشغول به کار است، بپیوندید. او مسئول ترور ایرانیان بی‌گناه به دست رژیم جمهوری اسلامی است. استخدام موسویان توسط پرینستون یک  توهین به قربانیان بی‌شمار حکومت جمهوری اسلامی در چهل و پنج سال گذشته است. ما از همه … ادامه خواندن ۲۶ آوریل ۲۰۲۴؛ تظاهرات برای اخراج سیدحسین موسویان از دانشگاه پرینستون (نیوجرسی / آمریکا)