انتقاد فعالان اقتصادی به مصوبه تعطیلی روزهای پنجشنبه؛ انزوای تجاری ایران به دلیل نگاه ایدئولوژیک به تعطیلی شنبه!

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که تعطیلات رسمی آخر هفته از یک روز به دو روز افزایش پیدا کند و روزهای پنجشنبه نیز تعطیل رسمی باشد و همزمان چهار ساعت از کار هفتگی کارکنان همه بخش‌های اقتصاد کاهش یابد؛ مصوبه‌ای که با انتقادهایی از سوی کارشناسان روبرو شده است. در حالی که مدت‌ها … ادامه خواندن انتقاد فعالان اقتصادی به مصوبه تعطیلی روزهای پنجشنبه؛ انزوای تجاری ایران به دلیل نگاه ایدئولوژیک به تعطیلی شنبه!