یک هفته نبرد مأموران حکومت با زنان ایران؛ هراس از اعتراضات خیابانی در واکنش به سرکوب زنان

یک هفته از جدیدترین برنامه سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه زنان ایران که با نام «طرح سراسری نور» در حال اجراست گذشت. شمار زیادی از زنان در شهرهای مختلف طی هفته‌ای که گذشت بازداشت شدند یا مورد ضرب و جرح، توهین و تحقیر مأموران حکومتی قرار گرفتند. امام جمعه مشهد اما این روند وحشیانه را «تذکر … ادامه خواندن یک هفته نبرد مأموران حکومت با زنان ایران؛ هراس از اعتراضات خیابانی در واکنش به سرکوب زنان