تفاوت‌های امیدهای واقعی و وعده‌های واهی برای ایرانیان

ترانه جوانبخت – همه ما زندگی‌مان را بر اساس امیدهای خود می‌سازیم. بعضی از ما این امیدها را با تلاش تبدیل به واقعیت می‌کنیم اما بعضی دیگر فقط به امید وعده‌های دیگران هستیم. دسته دوم از ما چون امید چندانی به بهتر شدن اوضاع نداریم بیشتر به فکر شباهت دادن افکار غیرمشابه برای نتیجه گرفتن … ادامه خواندن تفاوت‌های امیدهای واقعی و وعده‌های واهی برای ایرانیان