سکونت نیمی از جمعیت ایران روی پهنه‌های «فرونشست»

رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه‌ و شهرسازی می‌گوید حدود ۴٩ درصد جمعیت کل ایران بر روی پهنه‌های فرونشستی یا مجاورت آن سکونت دارند. علی بیت‌الهی رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه‌ و شهرسازی با اعلام این خبر گفته مساحت نواحی فرونشست در کشور نسبت به ۵ سال گذشته حدود ٣ برابر افزایش پیدا کرده … ادامه خواندن سکونت نیمی از جمعیت ایران روی پهنه‌های «فرونشست»