احتمال تخریب تخت‌جمشید، نقش رستم و میدان نقش جهان بر اثر فرونشست زمین

رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه‌ و شهرسازی با ارائه آمار جدیدی از فرونشست زمین در کشور گفته در مردوشت که آثار تاریخی تخت جمشید و نقش رستم  در آن قرار دارند، نرخ فرونشست به ۱۷ سانتی‌متر در سال می‌رسد که رکورددار فرونشست در استان فارس است. علی بیت‌الهی رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات … ادامه خواندن احتمال تخریب تخت‌جمشید، نقش رستم و میدان نقش جهان بر اثر فرونشست زمین