گزارش تحلیلی هفته؛ رقابت حکومت با تغییرات اقلیمی در تخریب ایران

پیامدهای تغییرات اقلیمی در هفته‌های گذشته درمنطقه خلیج فارس و دریای عمان رکورد شکست. بارندگی شدید سبب سیل در کشورهایی چون ایران و افغانستان شد و حتی امارات، بحرین، قطر و عربستان نیز بارندگی‌های کم‌سابقه داشتند. در ایران اما طی روزهای گذشته مرتب خبرهای نگران‌کننده درباره آنچه به عنوان آثار تغییرات آب و هوایی شناخته‌ … ادامه خواندن گزارش تحلیلی هفته؛ رقابت حکومت با تغییرات اقلیمی در تخریب ایران