افشای فساد گسترده در فوتبال ایران؛ برکناری رئیس کمیته داوران و مسئول برگزاری لیگ فوتبال

پس از افشای اسناد فساد گسترده در فوتبال ایران، شامل پرداخت رشوه، تبانی، تاثیرگذاری داوران در نتایج مسابقات و موارد دیگر در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران و سهیل مهدی مسئول برگزاری لیگ فوتبال از سمت خود کنار رفتند. خبرگزاری‌های رسمی از حضور رؤسا و مدیران ارشد فدراسیون فوتبال در دادگاه … ادامه خواندن افشای فساد گسترده در فوتبال ایران؛ برکناری رئیس کمیته داوران و مسئول برگزاری لیگ فوتبال