افزایش مصرف برق؛ دولت بجای افزایش تولید به دنبال ایجاد محدودیت در مصرف است

مصرف برق در ایران طی هفته گذشته با افزایش ۶ هزار مگاواتی و رشد ١١ درصدی روبرو شده است. هیئت وزیران نبز برای صرفه‌جویی در مصرف برق مصوب کرده ساعات کار ادارات در فاصله ١۵ خرداد تا ١۵ شهریور از ساعت ۶ صبح تا ١٣ خواهد بود. مصرف برق در سومین ماه بهار و با … ادامه خواندن افزایش مصرف برق؛ دولت بجای افزایش تولید به دنبال ایجاد محدودیت در مصرف است