ناتوانی جمهوری اسلامی در تولید برق و پرداخت قبوض میلیونی از جیب مردم!

در هفته‌ای که گذشت مصرف برق در ایران با گرم شدن هوا افزایش یافت و همزمان جیره‌بندی برق در بخش صنعت آغاز شده است. تعرفه برق تعیین شده برای بخش خانگی بیانگر صدور قبوضی با ارقام میلیونی است. مصرف برق در روزهای گذشته افزایش یافته و در سه استان هرمزگان، کرمان و سمنان از نقطه … ادامه خواندن ناتوانی جمهوری اسلامی در تولید برق و پرداخت قبوض میلیونی از جیب مردم!