مشکلات بخش‌های مختلف تولید و صنعت و کشاورزی به دلیل جیره‌بندی برق!

مقامات دولتی در حالی از کاهش ناترازی برق می‌گویند که گزارش‌ها از کمبود شدید برق در بخش صنعت در پی جیره‌بندی حکایت دارد و دو نماینده مجلس شورای اسلامی هم از کمبود سوخت و برق چاه‌های کشاورزی انتقاد کرده و خواستار اقدام جدی وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با این موضوع شده‌اند. کمبود برق سبب … ادامه خواندن مشکلات بخش‌های مختلف تولید و صنعت و کشاورزی به دلیل جیره‌بندی برق!