ما که می‌گفتیم این اختلافات نه تنها جدیست بلکه بر سر مشروطه و مشروعه است…!

الاهه بقراط – … و می‌گفتیم که این اختلافات جدی و ادامه نبرد مشروطه و مشروعه بر سر قدرت است. اما اشتباه نکنید. نه تنها جنگ قدرت درون حکومت، بلکه جنگ قدرت بین حکومت و مردم! بین نظامی که قدرت را در دست گروه‌های ممتاز خود قبضه کرده و مردمی که جایی برای حق و … ادامه خواندن ما که می‌گفتیم این اختلافات نه تنها جدیست بلکه بر سر مشروطه و مشروعه است…!