کشف حجاب: یک اصلاح انقلابی
مهرِ رخشان را نشاید گفت نورانی نبود!

درباره «کشف حجاب» سخن بسیار رفته است. و البته هیچ تحریف‌گر سازمان‌یافته‌ای به ویژه درباره تاریخ معاصر ایران به اندازه دم و دستگاه عریض و طویل جمهوری اسلامی فعال نبوده است. تحریفی که گاه با پای چوبین استدلال برخی «روشنفکران» و سیاسیون نیز همگام شده. مانند این «استدلال»: «کشف حجاب» از «بالا» بود! تو گویی … ادامه خواندن کشف حجاب: یک اصلاح انقلابی
مهرِ رخشان را نشاید گفت نورانی نبود!