فرید خلیفی –  دلیل هجوم سیستماتیک طیفی مشخص در حکومت اسلامی ایران به محصولات تراریخته یا محصولات غذایی اصلاح ژنتیک شده چیست؟ نگرانی از جیب است یا جان…؟!

هزاران سال پیش بشر یاد گرفت که برای زنده ماندن باید غذا تهیه کند و حالا که هزاران سال از آن زمان می‌گذرد، بشر همچنان رو به پیشرفت و در مسیر افزایش دانسته‌های خود است. دانش پزشکی، صنایع سنگین، دانش فضاشناسی و حتی دانش ژنتیک پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند. اگر سالیان سال بشر در پی راهی تنها برای ترمیم بود، اکنون به دنبال روش‌هاییست تا مشکلات را از سرمنشأ آن حل کند.

موجودات متنوع در جهان ما، از طریق کدهای مشخصی شکل گرفته‌اند. به دانش پیچیده بررسی و شناسایی این کدها، دانش ژنتیک گفته می‌شود. دانش ژنتیک، در بخش‌های مختلف دستاوردهای قابل توجهی داشته که یکی از برجسته‌ترین آنها، در زمینه بیوتکنولوژی بوده است. بیوتکنولوژی در حقیقت دستکاری هوشمندانه در جهت بهبود صفات موجودات است. موجودات یا گیاهان اصلاح شده‌ای که نتیجه دستکاری ژنتیکی باشند را  Transgenic یا در پارسی «تراریخته» می‌نامیم.

لینک مستقیم به ویدیو

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):