موازی‌کاری نهادهای نظامی و امنیتی برای آرامش رهبر

ارتش و سپاه: دو نهاد نظامی وفادار برای حفظ جمهوری اسلامی؟ یا دو رقیب، یکی برای حفظ حکومت و دیگری برای حفظ مملکت؟!  هفته گذشته انتشار ویدیویی از حسن عباسی، یکی از اعضای سپاه پاسداران و تحلیلگر اصولگرا که در آن به تحقیر ارتش ایران پرداخته بود، به بازداشت او در دادسرای نظامی منجر شد. … ادامه خواندن موازی‌کاری نهادهای نظامی و امنیتی برای آرامش رهبر