این عکس‌ها را یکی از خوانندگان کیهان لندن از فرودگاه مهرآباد تهران برای ما فرستاده است. از امام مقوایی دوباره به پهلوی‌ها برگشته‌‌اند.

نزدیک به چهار دهه از وقوع انقلاب ۵۷ در ایران می‌گذرد. با این همه انقلابیون نه تنها قصد ندارند نقطه‌ی پایان بر انقلابی‌گری و انقلاب خود بگذارند بلکه همچنان در حال مبارزه با رژیم پیشین و خاندان پهلوی هستند! انگار مشکلات امروز را می‌توان به گردن گذشته انداخت و یا می‌توان راهی برای حل آنها از طریق این نوع تبلیغات سخیف پیدا کرد آن هم در دهه‌ای که می‌بایست نمایشگر دستاوردهایی باشد که رهبر انقلاب و بینانگذاران و زمامداران جمهوری اسلامی وعده‌اش را می‌دادند.

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):