[بازنشر]

دکتر محمود کویر در مورد این ادعا که در گاه‌شماری ایرانیان هفته وجود نداشته است می‌گوید:

«در شاهنامه فردوسی بیشتر از یک‌صد و بیست بار واژه هفته به کار رفته است.

از آنجا که شاهنامه فردوسی را ترجمان وفادار داستان‌ها ی دوران باستان می‌دانند، دور است که استاد توس بدون اینکه چنین مفهومی در متون مبنا به کار رفته باشد، تا این اندازه از آن بهره برگیرد.»

لینک مستقیم به ویدیو

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید: