همبستگی ملی در برابر آپارتاید جمهوری اسلامی

دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ برابر با ۲۲ مه ۲۰۱۷


جمهوری اسلامی، دگربار در برگزاری نمایش انتخاباتی دولت دوازدهم خود، نشان داد که اقشار گوناگون جامعه ایران، همچنان بهایی، سنی، یارسانی، یهودی، زرتشتی، مسیحی، خداناباور، جامعه زنان، دگرباشان و دگراندیشان به طور سیستماتیک از نامزد شدن برای مدیریت سرنوشت کشور خود محروم هستند. چرا که انتخابات در چارچوب جمهوری اسلامی، تنها از آن فرقه باورمند به ولایت فقیه و ابزاری برای حفظ مصلحت نظام و بقای حکومت دیکتاتوری دینی و مافیایی می‌باشد.

اکنون زمان آن فرا رسیده است تا با همبستگی، مقاومت‌های مدنی به دور از خشونت را قوی‌تر از هر زمانی به پیش ببریم و این حکومت را به عقب‌نشینی برای انحلال قانون اساسی کنونی وادار کنیم. هدف محوری ما، ایجاد فضای سالم برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه برای گزینش مجلس موسسان از نمایندگان همه مردم ایران به منظور تدوین و تعیین قانون اساسی نوین کشور مبتنی بر گیتی‌گرایی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، از همه هم‌میهنان، چه آنها که از مشارکت در انتصخابات امتناع کردند و چه آنها که با امید برای تغییر به پای صندوق‌های رای رفتند، دعوت می‌کند، برای دستیابی به خواست «همه‌گیر» و نه تنها مطالبات «تک جناحی»، ایستادگی کرده و برای دستیابی به آرمان‌های ملی به ویژه:

 • آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی،
 • برابری جنسیتی در همه عرصه‌ها،
 • پایان دادن به مافیای اختلاس و رانت‌خواری و برقراری اقتصاد آزاد و سالم،
 • آزادی تشکل، فعالیت و بیان برای احزاب سیاسی، سندیکاها و رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات
 • پایان دادن به وضعیت نابسامان محیط زیست به ویژه آلودگی هوا، بی آبی، نابودی خاک و پوشش گیاهی و حقوق حیوانات،

با ایجاد روحیه دگرخواهی، کنشگر در صحنه باشیم. تنها راه دستیابی و برقراری چنین اصولی در کشورمان نه با وعده که تنها با درج آن در قانون اساسی و دگردیسی ساختار حکومتی میسر می‌شود.

در شرایطی که ثروت ملت ایران در راه پشتیبانی‌های مالی و نظامی از گروه‌های تروریستی حیف و میل می‌شود، از آنها که به منافع ملت می‌اندیشند دعوت به همبستگی در عمل می‌کنیم. امروز، تنها ملت ایران است که می‌تواند با اراده ملی خود و نه در پراکندگی و چند جناحی شدن از رویداد هرگونه بحران، خشونت و هرج و مرج جلوگیری کند.

برقرار باد ملت ایران
رضا پهلوی
ریاست شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=75942

یک دیدگاه

 1. ایران

  شاهزاده، مردم رأی دادند، چون رئیسی رانمی خواستند. آنهامجبوربودندکه بین بد وبدتر، یکی راانتخاب کنند. فکرمی کنم که “۳” مسئله مهم رادرمورداین حکومت وگروهک هایی چون حماس وحزب الله و غیره که همگی دستشان دریک کاسه است، نبایددست کم گرفت وآن دروغ وشقاوت وحیله است، اینان اگرهنوزهستندوآتش می سوزانند برای این است که شِگِردناجوانمر دانه خود را از استادخود”هیتلر” آموخته اند. شِگردی که جهان باوجودافشای آن، حاضرنیست که چشم هایش رابگشاید. برای مثال، کشته شدن یکی ازاعضایِ کلیدی ،حماس، بدست یک عضوکلیدی گروه، که تا مدتها گناهش رابه گردنِ اسرائیلی ها انداخته بودند تاتنورخودراازبرای پختن نان خود، داغ نگه دارند.
  شاهزاده، سالهاپیش، این دلهای ترک خورده واین دست های خالی و بی پناه، دلسردازهرچه “اتحاده وبیانیه وشورا ونهضت وسازمان وصدها انجمن پراکنده ومغشوش، ناگزیرشدکه سَرخورده وناامید، به “باراک اوباما” روکرده، فریادبرآوردکه ” اوباما، اوباما، یابااونا، یاباما”. تاشاید فریادش را به گوشِ “او” وهمه دنیابرساند. ورساند. اما نتیجه چه شد؟ هیچ. هیچ ازطرف یک رئیس جمهورِ لاس زن وبظاهرمردمی که موجبات ازدست رفتن و به زندان افتادن جوانهای ما رافراهم آورد. رئیس جمهوری که باوعده ووعید پیش آمد ودرنهایت ضعف وترس وفرومایگی خودراکنارکشید. دورانی که سازمانها وهمه عوامل دست اندکار، می بایستی که اورابه زیرسئوال مجمع عمومی می کشاندند تاپاسخگوباشد. ولی افسوس. افسوس که بنظرمی رسد که این عزیزان، درتمام این سالها همه به نوعی خودرا زندانی یک شعارکرده اند. شعاری که می گوید: ” گرصبرکنی زغوره حلواسازم”.
  شاهزاده، دست هاخالی است. لذااگربازهم دراین انتظارباشید وبمانیدکه یک دست خالی ویک مشت خالی، خواهدتوانست که برآهن فائق آید، انتظاری واهی است. اینان حتی حاضرند که برای بقای آنچه که اندوخته اند وخودرامالکش می دانند، همه راازدمِ تیغ بگذرانند. می خواهید بازهم صبرکنید؟ شاهزاده، نجات فردا، دردست امروزاست. امروزرانجات دهید، امروزرا. زیراکه تنها نجاتِ امروز است که فردارا، درپی خودخواهدداشت. صبر وانتظاردیگربس است. بس.

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):