۱۰ هزار کودک بی‌سرپرست زیر نظر سازمان بهزیستی

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور می‌گوید ۱۰ هزار کودک و نوجوان بی‌سرپرست زیرنظر این سازمان زندگی می‌کنند و ۱۵ هزار نفر دیگر نیز با خانواده‌هایی که سرپرستی آنها را تقبل کرده‌اند، زندگی می‌کنند. محمد نفریه مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی به نسیم آنلاین گفته که بهزیستی ۶۳۴ مرکز … ادامه خواندن ۱۰ هزار کودک بی‌سرپرست زیر نظر سازمان بهزیستی