رضا پهلوی، مجاهدین خلق و دو اتفاق مرتبط با آینده ایران

رضا تقی‌زاده – اگر عینک‌های خود را که رنگ کینه و انتقام از پشت آن تیره‌تر از معمول قابل دیدن است بر داریم و به مجاهدین آنطور که هستند نگاه کنیم، بجز عیب، در آنها خوبی هم می‌توان دید. در ایران نه تنها کسی منتقد رضا پهلوی نیست، که بسیاری او را نماد زندگی از … ادامه خواندن رضا پهلوی، مجاهدین خلق و دو اتفاق مرتبط با آینده ایران