کمتر از یک روز بعد از ثبت جهانی یزد: با بولدوزر به جان بافت قدیمی فهادان افتادند

تنها ساعاتی پس از ثبت جهانی شهر یزد به عنوان یکی از شهرهای قدیمی جهان در یونسکو تصاویری از تخریب بافت تاریخی محله فهادان برای نوسازی منتشر شده است.  این در حالیست که گفته  می‌شود، ۳۳۰ مترمربع از زمین‌های انجمن زرتشتیان تهران در یزد که از سال ۱۳۹۲ تصرف شده بود، آزاد شد. پس از تعلیقی … ادامه خواندن کمتر از یک روز بعد از ثبت جهانی یزد: با بولدوزر به جان بافت قدیمی فهادان افتادند