نامیرا : گوگوشِ ایران

… آفتِ حافظه، باکتریِ دقیق؛ مثل آبِ دهانِ مرده رقیق. حافظه، حافظه غمی‌ست عمیق! خاطره خود کلانترِ جان است؛ بر سرت بشکند هوار شود؛ مثلِ زندانِ ژان‌والژان است…(۱) یوسف مصدقی (+عکس) در این قریب به صد سالی که از اولین کنسرتِ قمرالملوک وزیری در گراندهتل می‌گذرد، چندین نسل از آوازخوان‌های زن به عرصه عمومی وارد … ادامه خواندن نامیرا : گوگوشِ ایران