فرید خلیفی – بهمن ۱۳۵۷٫ شخصی با وعده آزادی، سوار بر موجی اجتماعی، کنترل جامعه ایران را به دست می‌گیرد و دولتی نوین تشکیل می‌دهد تا افکار و ایدئولوژی خود را در سطح جامعه غالب کند.

اما خیلی زود نیک درمی‌یابد که تنها راه بسط ایدئولوژی خویش در جامعه، محدود کردن آزادی از طریق خاموش نمودن ایده‌ها و افکار دیگر است. پس با کشتار منتقل‌کنندگان اندیشه‌های مخالف، ابتدا صداها را خاموش می‌کند و سپس قلم‌ها را می‌شکند.

مردم ایران هنوز نمی‌دانند در ابتدای عصری هستند که تا ۴۰ سال بعد نیز همچنان ادامه خواهد داشت. عصر سانسور آغاز می‌شود…

لینک مستقیم به ویدیو

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):