فرید خلیفی – انکار ناشدنیست که ثروتی فراتر از دانش در این جهان وجود ندارد. دانایی بشر علاوه بر ایجاد ثروت، قدرت هم خلق می‌کند. ارتش‌های قدرتمند به پشتوانه منابع ثروت ایجاد می‌شوند و پشتوانه حقیقی منابع ثروت، دانش پیشرفته است چرا که بدون در اختیار داشتن دانش کافی، از میزان منابع ثروت هر روز کاسته خواهد شد. امروزه بسیاری کشورهای ثروتمند و مرفه جهان به این واقعیت رسیده‌اند که دانش راهی قابل اطمینان برای رسیدن به ثروت و رفاه بیشتر در این سیاره است. اگرچه کشورهایی نیز در این سیاره وجود دارند که دارای منابعی انبوه از ثروت‌اند اما به‌جای حکومت‌های دلسوز و مردمی، دار و دسته‌ها بر آنها حاکم شده‌اند، تا با ترغیب آن جوامع به سوی ناآگاهی، ثروت آن کشورها را بر باد ‌دهند.

یکی از جلوه‌های پیشرفت در دانش، دانش هوانوردیست. دانشی که کشورهای پیشرفته جهان به واسطه دستیابی به آن، هر روز بیش از پیش بر ثروت خود می‌افزایند.

لینک مستقیم به ویدیو

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):