پاراگراف ۳: سرنوشت‌هایی که دیگران رقم زده‌اند…

جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۰۶ اکتبر ۲۰۱۷


دهه‌ی شصت خورشیدی در تاریخ  معاصر ایران، مترادف فاجعه و کشتار است. مصیبتی که عمیقا در دل و جان ایرانیانی نشسته است که به نحوی از آن ضربه دیده‌اند.

پاراگراف سوم به یک نمونه از تار و مار دگراندیشان دهه‌ی شصت و کشتار سال ۶۷ می‌پردازد. میهن روستا همسر رضا عصمتی که در ۱۶ شهریور دستگیر و در تابستان ۶۷ با وجود آنکه حکم ۲۰ سال زندان دریافت کرده بود، اعدام شد، از فضای آن سال‌ها می‌گوید.

تجربه‌ی شخصی در آن سال‌ها چگونه بود؟
پس از گذشت این همه سال چه احساسی نسبت به آن زمان وجود دارد؟
فردی که عزیز خود را در آن کشتار از دست داده وقتی نخستین بار شعار «ببخش و فراموش نکن» را می‌شنود، چه احساسی پیدا کرده و چه می‌اندیشد؟

لینک مستقیم به ویدیو