پاراگراف ۴: اهمیت حفظ اسناد و مدارک در دوران تحریف و دروغ

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷


آرشیو اسناد و پژوهش‌های ایران- برلین حاصل یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های ایرانیان خارج از کشور است: حفظ اسناد و مدارک در دورانی که نه تنها تاریخ بلکه واقعیت در برابر چشم همه به اشکال گوناگون تحریف می‌شود.

گلرخ جهانگیری از مبتکران و موسسان آرشیو اسناد و پژوهش‌های ایران در پاراگراف ۴ درباره تلاشی سخن می‌گوید که هر جا و توسط هر کسی که صورت گیرد، می‌بایست آن را ارج نهاد.

ایده‌ی آرشیو چگونه شکل گرفت؟
چه مشکلاتی برای به راه انداختن آن و هم اکنون وجود داشته و دارد؟
ستقبال ایرانیان و فارسی‌زبانان و نسل‌های جوان‌تر از این آرشیو چگونه است؟
اگر زمانی نتوان این آرشیو را حفظ کرد چه بر سر آن خواهد آمد؟

لینک مستقیم به ویدیو