پاراگراف ۵: فعالیت مدنی برای حق مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت خود

سال‌هاست که هم گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و هم بسیاری از مردم، از پراکندگی نیروهای سیاسی گله می‌کنند.سال‌هاست که تلاش‌های مختلفی برای از میان برداشتن این پراکندگی صورت می‌گیرد. یکی از این تلاش‌ها ارائه‌ی ایده‌ی «همگرایی پایدار ایرانیان» است؛ با نام اختصاری و با مسمّای «همپا». دکتر حمید عمرانی، دندانپزشک ساکن برلین و یکی از … ادامه خواندن پاراگراف ۵: فعالیت مدنی برای حق مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت خود