عکس از الف. میم. پاشا
عکس از الف. میم. پاشا
از نقوش گچبری برج رسکت؛ عکس از الف.میم. پاشا
برج رسکت در مازندران؛ عکس از اینترنت

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):