آماری از بیماری‌های جنسی نداریم: سوزاک، تبخال و زگیل تناسلی رو به افزایش‌ است

رئیس اداره ایدز و بیماری‌های آمیزشی می‌گوید اطلاع‌رسانی درباره بیماری‌های آمیزشی وجود ندارد و بیماری‌های آمیزشی مانند سوزاک، تبخال تناسلی و زگیل تناسلی رو به افزایش است. پروین افسرکازرونی، رئیس اداره ایدز و بیماری‌های آموزشی وزارت بهداشت گفته که به دلیل فقدان سیستم مراقبت و گزارش‌دهی، آمار و اطلاعات دقیقی از بیماران آمیزشی در ایران … ادامه خواندن آماری از بیماری‌های جنسی نداریم: سوزاک، تبخال و زگیل تناسلی رو به افزایش‌ است