طنین فریاد تظاهرات سراسری مردم ایران در جهان: از اروپا تا آمریکا و کانادا و اسرائیل و استرالیا

همزمان با تظاهرات سراسری در ایران که از هفتم دی‌ماه ۹۶ شروع شده و با وجود سرکوب و دستگیری‌های گسترده، همچنان ادامه دارد، ایرانیان با پشتیبانی کشورهای میزبان خود در سراسر جهان به خیابان آمده و با مردم دردمند ایران که توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده‌اند همراهی و همدلی می‌کنند. آنها همان شعارهایی را تکرار می‌کنند که معترضان در تظاهرات سراسری خود در شهرهای بزرگ و کوچک ایران فریاد می‌زنند.

تظاهرات ایرانیان در همبستگی با مردم و هم‌میهنان خود، در سراسر جهان ادامه دارد.

این ویدئوی کوتاه بیانگر نمونه‌‌ای از این همراهی و همبستگی ایرانیان در کشورهای مختلف است.

لینک مستقیم به ویدئو