فوتبال علیه دیکتاتوری: استادیوم‌های ایران کانون التهاب و اعتراض

فوتبال در جوامعی که تحت سیستم‌های دیکتاتوری اداره می‌‌‌شوند به مرور شکل خاصی می‌‌‎گیرد و عموما مشخصه‎‌‌های مشترک در آنها بروز می‌‌‎کند. شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در چنین کشورهایی به نحوی است که آثار شیوه‌‌‎های استبدادی اداره جامعه مانند «فضای بسته سیاسی»، «نبود آزادی بیان و نداشتن رسانه‌‌‎های آزاد»، «سرکوب اعتراضات مدنی»، «ناتوانی بخش … ادامه خواندن فوتبال علیه دیکتاتوری: استادیوم‌های ایران کانون التهاب و اعتراض