این عکس‌ها را الف میم پاشا برای کیهان لندن فرستاده است.

 

 

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):