منصور اصانلو: مزدبگیران هسته اصلی جنبش دادخواهی در ایران هستند

علی خامنه‌ای، نگران از اعتراض‌ها و تجمعات کارگری در سراسر کشور، در سخنانی این حرکت‌ها را به «دشمنان جمهوری اسلامی» و «عناصر ضدانقلاب» منتسب می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید «یکی از کارهای اساسی دشمنان ما این است که شاید بتوانند در کارخانه‌های ما یک رکودی، لنگی‌ای از سوی کارگران به وجود آورند و کارگران را … ادامه خواندن منصور اصانلو: مزدبگیران هسته اصلی جنبش دادخواهی در ایران هستند