بى پولى دلیل ٩۵ درصد چک‌هاى برگشتى است

یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ برابر با ۰۱ آپریل ۲۰۱۸


۵٨ درصد چک‌هایى که به دلیل نبود پول در حساب‌ها برگشت داده مى‌شود مربوط به اهالى تهران است که مبلغى معادل ٨٧٠٠ میلیارد تومان مى‌شود.

تازه‌ترین آمارها که در بهمن‌ماه سال گذشته منتشر شده نشان مى‌دهد از مجموع چک هاى مبادله شده ٨ میلیون و دویست هزار چک معادل ۵٨ هزار میلیارد تومان وصول شده ولى یک میلیون و ۴٠٠ هزار چک برابر ١۴ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان برگشت خورده است.

بطور کلى از مجموع ٧٣ هزار میلیارد تومان چک‌هاى مبادله شده در سراسر ایران ٢/۶١ درصد مربوط به استان تهران بوده و در این زمینه بعد از پایتخت استان‌هاى خراسان و اصفهان قرار دارند.

نکته قابل توجه به گزارش ایسنا افزایش چک‌هاى برگشتى و مبلغ آنها به میزان ١/١۶ درصد نسبت به دو سال پیش است.

استان تهران نیز با ۵/٣۵ درصد افزایش از این بابت رکورد دار است و اما از چک‌هاى کشیده شده در شهر تهران ۵١٧ هزار چک که معادل ٨٧٠٠ میلیارد تومان است برگشت داده شده. از این تعداد ۴٩٨ هزار چک برابر ٨٣٠٠ میلیارد تومان به خاطر نبود پول در حساب دهنده چک پرداخت نشده و در واقع ٩۵ درصد چک‌هاى ساکنان پایتخت در نتیجه خالى بودن حسابشان برگردانده شده است.

اهالى اصفهان، خراسان و آذربایجان شرقى بى‌پول‌ترین ایرانى‌ها پس از مردم پایتخت هستند.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=110799

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):