تأملات بِهِنگام؛ این رسانه‌ی ریاکار!

یوسف مصدقی – سال‌هاست که بنگاه سخن‌پراکنی دولت بریتانیا، روزی چند بار شعاری مخالفِ عقل سلیم را در میان برنامه‌های خود، به زبان‌های مختلف تبلیغ می‌کند. مضمون این شعار این است که بی‌بی‌سی نهادی مستقل و بی‌طرف است که بدون دخالت دولت بریتانیا و بی‌توجه به منافع حکومتی که بودجه‌اش را تأمین می‌کند، به پوشش … ادامه خواندن تأملات بِهِنگام؛ این رسانه‌ی ریاکار!