یک دیدگاه

  1. چرا ؟

    بیشترین مصرف این جنس در مسجد خپلگان “خفتگان ” رهبری و مسجد شوربای اسلامی و هیات موتلفه قاتلان و بیت ال خلا رهبری بوده حالا چرا ممنوع شد عجیبه

Comments are closed.