نظام چهل‌ساله و سران هفتادهشتادساله

آگاهی‌های تلگرافی، کلیپ‌های کوتاه کیهان لندن است درباره موضوعاتی که ممکن است ندانیم و اگر می‌دانیم، باید به تکرار یادآوریشان کرد تا به پرسش و آگاهی تبدیل شوند: چرا؟ به چه دلیل؟ کی گفته که باید چنین باشد؟

لینک مستقیم به ویدئو

2 دیدگاه‌

  1. ناشناس

    چپ هـاى اسلامى و ملیجک هـاى ولایت و مرگ جمهـورى اسلامى :امین

  2. Faryad

    – طوسی قاری معروف در واکنش به اتهاماتش : مرا محکوم کنید ۱۰۰ نفررا پایین میکشم !
    – چمران در واکنش به اتهامات نجومی املاک :اگر علیه هم حرف بزنیم مطمین باشید همه بازنده خواهیم بود!
    – قناعتی در واکنش به اتهامات نجومی املاک :به همه تذکر میدهم اگر قرار است آبرو ببرند! برای هیچکس آبرویی نمی ماند!!

Comments are closed.