جمهوری اسلامی بهترین مبلّغ و مجری انواع تغییر و فروپاشی و براندازی!

یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۱۲ اوت ۲۰۱۸


در اینجا اهمیت پی‌نوشت بیش از متن است!

پی‌نوشت یا همان پ.ن. معروف، گزارش‌های کوتاه و ویدیویی کیهان لندن است که زوایای دیگری از متن و رویداد‌ها را به نمایش می‌گذارد.

این‌‌بار: جمهوری اسلامی بهترین مبلّغ و مجری انواع تغییر و فروپاشی و براندازی!

لینک مستقیم به ویدئو

5 دیدگاه‌

 1. گروگان‌گیر و شکنجه گر همدیگر را لو می دهند پاسخ تند احمدي‌نژادي‌ها به حاميان موسوی

  مقطعی نگریستن به تاریخ انهم گم شدن در جزئیات جز به بیراهه به جایی نمیرسد . همیشه در غرب میگویند به تصویر بزرگ نگاه کن یا درخت ها نباید مانع شوند که جنگل را ببینی . کسانی هستند در ایران که عمدا جزیی نگری را تبلیغ میکنند و به ان دامن میزنند و تازه انهم فقط در مورد خاصی که رد پای گروه خودشان و طرز فکر خودشان و ایدیولوژی خودشان و منافع کشوری که آنرا پنهانی نمایندگی میکنند ، دیده نشود . بنده بارها گفته ام که باید از شهریور ۱۳۲۰ تا کنون به عنوان تاریخ معاصر ایران را در یک قاب دید . آنها که با مصدق چنان کردند ( روسیه ، امریکا ، انگلیس هم پشت ان بودند ) همانهایی هستند که بعد در رژیم شاه خزیدند و ان رژیم مدرن را به دیکتاتوری تک حزبی کشاندند و موجب سقوط شاه شدند

 2. گروگان‌گیر و شکنجه گر همدیگر را لو می دهند پاسخ تند احمدي‌نژادي‌ها به حاميان موسوی

  انهایی که رژیم شاه خزیدند و ان رژیم مدرن را به دیکتاتوری تک حزبی کشاندند و موجب سقوط شاه شدند و بعد فضای کشور را امنیتی چریکی بلوا کردند تا تندروها ، مملکت بر باد ده ها ، غارتگران به پشتیبانی دولت فخیمه روسیه بر ایران حاکم شوند و روسیه را جایگزین انگلیس و امریکا کنند . همان که خیلی ساده شاهنشاه آریامهر گفت : اتحاد ارتجا ع سرخ و سیاه . اگر این اتحاد را در پیوند مارکسیست های روسی با کاشانی در سرنگونی مصدق ، با خمینی در سرنگونی شاه ، با موسوی و رفسنجانی در بیرون راندن لیبرال ها و ملی ها ، با خامنه ای در سرکوب بقایای اندیشه مذاکره با غرب و مصالحه نرمال با جهان نبینید ، فقط بازیچه این بازی روسی هستید در این نبرد ۳۰۰ ساله فراماسونری های روس و انگلیس در ایران

 3. گروگان‌گیر و شکنجه گر همدیگر را لو می دهند پاسخ تند احمدي‌نژادي‌ها به حاميان موسوی

  اگر این اتحاد را در پیوند مارکسیست های روسی با کاشانی در سرنگونی مصدق ، با خمینی در سرنگونی شاه ، با موسوی و رفسنجانی در بیرون راندن لیبرال ها و ملی ها ، با خامنه ای در سرکوب بقایای اندیشه مذاکره با غرب و مصالحه نرمال با جهان نبینید ، فقط بازیچه این بازی روسی هستید در نبرد ۳۰۰ ساله فراماسونری های روس و انگلیس در ایران که به دلیل نبود یک سیاست روشن در امریکا و نبودن یک حزب یا گروه هوادار لیبرال دموکراسی در ایران عملا از کنترل امریکا خارج و انگلیس هم به حاشیه رفته ، انحصاری در دستان روسیه است . و حالا مارکسیست های روسی می خواهند اصلاح طلبان رژیم را به عنوان گناه کار اصلی و اسکیپ گت معرفی کنند و خودشان را که شریک اصلی اینها بودند در چهل سال گذشته از زیر ضربه خارج

 4. ناشناس

  حالا مارکسیست های روسی می خواهند اصلاح طلبان رژیم را به عنوان گناه کار اصلی و اسکیپ گت معرفی کنند و خودشان را که شریک اصلی اینها بودند در چهل سال گذشته از زیر ضربه خارج و با کوبیدن رضا پهلوی و بنی صدر و مجاهدین ، باز افسار جنبش مردم ایران را در دستان خودشان نگه دارند. و طبق معمول سیاست روسی نفوذ ، کنترل ، اشغال از طریق مهار از بالا و پایین کشور را به سمت یک دیکتاتوری نظا می شبه بعثی نظیر صدام ، قذافی ، اسد پیش ببرند . اینکه به جای محمد رضا شاه ، رضا خان را بزرگ و رضا پهلوی را میکوبند فقط به دلیل همسان سازی ( کمو فلاژ آفتاب پرستانه ) است . همان گونه که طبری به وقتش میگفت : مونیستی یعنی یگانه ، واحد ، توحیدی و گلسرخی میگفت من مارکسیست هستم و به اسلام ارج منهم .

 5. گروگان‌گیر و شکنجه گر همدیگر را لو می دهند پاسخ تند احمدي‌نژادي‌ها به حاميان موسوی

  اینکه به جای محمد رضا شاه ، رضا خان را بزرگ و رضا پهلوی را میکوبند فقط به دلیل همسان سازی ( کمو فلاژ آفتاب پرستانه ) است . همان گونه که طبری میگفت : مونیستی یعنی یگانه ، واحد ، توحیدی و گلسرخی میگفت من مارکسیست هستم و به اسلام ارج منهم . حالا میخواهند سلطنت طلبی مارکسیست روسی درست کنند و یک دیکتاتور روسی به نام سلطنت طلبی رضا خانی به مردمی که میگویند مرگ بر روسیه , سوریه را رها کن ، نه غزه ، نه لبنان جانم فدای ایران بچپانند .نگذارید ، وگرنه چهل سال دیگر دوباره با همین دیو روسی درگیر خواهید بود و درجا زدن . وقت اخراج مارکسیست ها از همه جنبش های سراسری ملت ایران برای دموکراسی ، آزادی ، توسعه ، پیوستن به جهان متمدن با اولویت دادن به منافع ملی در همه مناسبات است

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):