اعدام‌های تابستان ۶۷: زری ۱۳ سال هم نداشت که اعدام شد

شایسته وطن‌دوست ۱۷ سال و پنج ماه و ۲۶ روز از زندگی‌اش را در زندان گذرانده است. دخترش در زندان به دنیا آمده است. در زندان بود که خبر اعدام همسرش، فرزان ببری، را به او دادند. بسیاری از همبندان شایسته وطن‌دوست اعدام شدند. یکی از آنها، زری دادستان، سیزده سال هم نداشت که به … ادامه خواندن اعدام‌های تابستان ۶۷: زری ۱۳ سال هم نداشت که اعدام شد